Les portades del "Diari del Priorat", any 1 [09/2009-09/2010]

N. 26 Felicitats - Per molts Anys!
N. 1 - 25.09.2009