Monday, May 31, 2021

Salveu el planeta menjant menys carn, i no amplieu aeroports!

Aquest blogger pensa que no té sentit "reactivar l'economia" amb mesures que acceleren el canvi climàtic i posen en risc el futur de tots, com ara l'ampliació de l'aeroport de Barcelona que s'està reclamant aquests dies.

En el context de mesures contra el canvi climàtic es parla (massa) poc de l'agricultura convencional i especialment del consum de carn i làctics.

Un llibre important que ja va sortir al 2019:

Més informació sobre el llibre es troba a la pàgina de l'editorial.

Algunes cites del llibre:

Globalment, per alimentar el bestiar, l'ésser humà explota el 59 % de tota la terra capaç de donar collites. (destacats pel blogger)

Una tercera part de l'aigua dolça [consumida] ... es destina al bestiar, mentre que les llars tan sols en consumeixen una trentena part.

El 70 % dels antibiòtics [fabricats al món]... es donen al bestiar, ... redueix l'efectivitat per tractar... les persones.

El 60 % de tots els mamífers de la Terra són animals que es crien per la indústria de l'alimentació.

Hi ha prop de 30 animals de ramaderia per cada ésser humà del planeta. [pàg. 105]

La gent que fa dietes amb un alt contingut de proteïna animal tenen el quàdruple de probabilitats de morir de càncer que els que fan dietes amb baix contingut de proteïna animal. [p. 111]

El metà i l'òxid de dinitrogen són el segon i el tercer gas amb efecte d'hivernacle més abundants a l'atmosfera. La ramaderia intensiva és responsable del 37 % de les emissions de metà antropocèniques i del 65 % de les emissions d'òxid de dinitrogen antropocèniques. [pp. 115-6]

Prop del 80 % de la deforestació [dels boscos (salvatges) al món] es fa per obtenir terres per a pastures i per a conreus per al bestiar. [p. 122]

La ramaderia intensiva és responsable del 91 % de la deforestació de l'Amazònia. [p. 123]

El bestiar és la principal font d'emissions de metà.

Segons la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, si les vaques fossin un país, ocuparien el tercer lloc quant a emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, després de la Xina i els Estats Units. [p. 125]

No sabem del cert si la ramaderia intensiva és una causa principal del canvi climàtic o si és la principal causa del canvi climàtic. [p. 128]

Les quatre coses amb més repercussió que pot fer un individual per poder aturar el canvi climàtic són fer una dieta basada en els vegetals, evitar viatjar amb avió, viure sense cotxe i tenir menys fills. [p. 131]


Tota aquesta informació ve del capítol II, el més interessant dels cinc que hi ha, i està àmpliament documentada en un apartat de notes al final del llibre.