Tuesday, September 28, 2010

Comentari personal: no a la vaga!

Aquest és un blog privat que no té cap relació professional amb el Diari del Priorat; per aixó els comentaris són subjectius i expressen l'opinió personal del autor del blog.

L'autor del blog no creu que la vaga del 29-S conduirà enlloc. Amb més de 4 milions d'aturats a l'Estat espanyol calen encara més reformes, p.e. la de les pensions. I l'Estat espanyol està continuament perdent posicions als rankings de competitivitat i de dinamisme. I ja no parlo del 42% dels joves que es troben a l'atur; interessant la sèrie de reportatges d'El País al respecte.

No comments:

Post a Comment